Begeleiding en coaching voor meer ouderbetrokkenheid en schoolsucces
Voor studenten Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, SPH, MWD, CMV, Social Work en het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.

Algemeen
De programma’s Ouderbetrokkenheid en Schoolsucces bestaan uit:

 • De Grote Oversteek
 • Startcoaching
 • Workshops en training (voor scholen)

Deze programma’s worden uitgevoerd in Amsterdam West, Nieuw-West en Noord en Haarlem en Almere.

De Grote Oversteek
In het project de Grote Oversteek worden kinderen en hun ouders gecoacht in de overgang van groep 8 naar de brugklas. De jongeren volgen wekelijks een uitdagend programma, waarbij de nadruk ligt op studievaardigheden, schoolkeuze/loopbaanoriëntatie en talentontwikkeling. Het programma bereidt hen voor op de oversteek naar de brugklas. Na de zomervakantie worden de brugklassers in kleine groepjes gecoacht, zodat ze al hun lastige situaties kunnen bespreken. Er worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd waar de jongeren én hun ouders uitleg krijgen over schoolkeuzes en het cijfersysteem Magister, en de band tussen ouder en kind wordt versterkt. Daarnaast wordt een aantal gezinnen thuis gecoacht. Het doel is de ouderbetrokkenheid van de ouders bij de schoolloopbaan van hun kind te vergroten. Het project loopt in Amsterdam, Haarlem en Almere. Een van de scholen in Haarlem is een Internationale Taalschool. Deze kinderen krijgen extra taalondersteuning.

Startcoaching
Startcoaching versterkt de pedagogische driehoek van kind, school en ouder. Ouders worden gecoacht in bemoedigend ouderschap en gestimuleerd in onderwijsondersteunend gedrag. De coaching betreft ook het voeren van toekomstgerichte gesprekken met hun kind. Zo wordt de belangrijkste primaire hulpbron van de jongeren versterkt. We geven de jongeren ondersteuning bij taal- en studievaardigheden en het ontdekken en ontwikkelen van hun kwaliteiten, talenten en sociale competenties om hun kansen daarmee te vergroten. De Weekend Academie werkt bij de coaching nauw samen met het basisonderwijs en het zorgteam van de school voor voortgezet onderwijs. Zij melden de gezinnen aan en samen stemmen wij af over de voortgang van de coaching.

Hoe werken we?
Je werkt in een team met medestagiairs en/of vrijwilligers onder leiding van een teamleider. In dit team heb je wekelijks een teamoverleg over de dagelijkse gang van zaken, over de ouders en de jongeren die je coacht. Tijdens intervisiebijeenkomsten en voortgangsgesprekken wordt je persoonlijke ontwikkeling besproken. Goed om kunnen gaan met het geven en ontvangen van feedback krijgt veel aandacht.

Stagiaire: “in deze stage werk je met een jong team van professionals. Door de coaching zie je ouders groeien en kinderen worden zelfverzekerder. Je kan echt bijdragen aan de ontwikkeling van anderen.”

Wat ga je doen?

 • Individuele coachingstrajecten opzetten voor ouders en leerlingen, uitvoeren en analyseren (coaching aan huis)
 • Bijeenkomsten en activiteiten voor ouders of voor ouders én jongeren organiseren
 • Contact onderhouden en samenwerken met school, OKT, zorgcoördinator, IB’er, mentoren, docenten of leerkrachten en andere organisaties in de wijk
 • Coördineren en begeleiden van leerlingen op de locaties
 • Coachen van eerste- en tweedejaars studenten en vrijwilligers bij de Talent Academie

Wat vragen we van je?

 • Je wordt enthousiast van werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 11-14 jaar én hun ouders
 • Je bent flexibel, zelfstandig, een teamplayer, een doorzetter en een aanpakker
 • Je hebt pedagogisch inzicht, positieve opvoedvaardigheden en een nieuwsgierige houding

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en veelzijdige stage
 • Veel ruimte voor eigen initiatief
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door begeleiding en trainingen
 • Een maandelijkse stagevergoeding van €200,- bij een werkweek van 32 uur

Start: september of februari. Half jaar of jaar.
Stagedagen: doordeweeks, beschikbaarheid in het weekend is een pré.

Enthousiast geworden?

Motivatiebrief en CV naar: Mabel Konadu
stage@weekendacademie.nl

Nog vragen? Bel gerust!
06 409 42 323

De Grote Oversteek