Voor studenten Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, Social Work, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.

Algemeen
De Weekend Academie is een organisatie die kinderen, jongeren en ouder stimuleert het beste uit zichzelf te halen door coaching en begeleiding te bieden. Ons werkgebied beslaat Amsterdam West, Nieuw-West en Noord. We stimuleren ouders en kinderen bij het vergroten van hun zelfvertrouwen en hun zelfredzaamheid en bevorderen van maatschappelijke participatie.

Ouderbetrokkenheid & Schoolsucces
In het project Ouderbetrokkenheid en Schoolsucces worden kinderen en hun ouders gecoacht die de overstap van de basisschool naar de middelbare school hebben gemaakt. Om een goede start op de middelbare school te maken ondersteunen wij de kinderen met (praktische) vragen rondom drie leefwerelden ‘school’, ‘straat’ en ‘thuis’. Als Coach kom je bij de mensen thuis en speel je in op de (hulp)vraag van het gezin. Daarnaast coach je de jongeren in kleine groepjes op school. Je speelt in op de hulpvraag die de jongeren op dat moment hebben. Dit maakt dat het werk zeer afwisselend is en geen dag hetzelfde is. Centraal staat het creëren van een (vertrouwens)band om van daaruit verder te werken aan de (hulp)vragen van de leerling en zijn ouders. Het doel is het schoolsucces van de leerling te vergroten en de ouderbetrokkenheid bij de jongere te verbeteren.

Tijdens het eerste gesprek ga je altijd met je teamleider of een ervaren coach langs bij het gezin, daarna leg je de huisbezoeken zelfstandig af. De groepsgesprekken op scholen doe je samen met een andere student.

Als coach beheer je je eigen agenda, krijg je verantwoordelijkheid en veel zelfstandigheid. Tijdens de huisbezoeken ga je met het gezin in gesprek en werk je tegelijk aan de (hulp)vragen. Je leert het gezin steeds beter kennen en ziet ze groeien. Je wordt het aanspreekpunt voor een van de VO-scholen waar de leerlingen opzitten. Denk hierbij aan overleg met de IB’er of OKT-adviseur, afstemming met de mentor of het observeren van de leerling in de klas. 

Coach in speciaal onderwijs
Komend jaar gaan we samenwerken met twee speciaal onderwijsscholen: ’t Hogelant en Kolom. Voor de coaching van leerlingen van deze scholen zijn wij op zoek naar studenten die affiniteit hebben en ervaring willen op doen met deze doelgroep. Je gaat als coach aan het werk en gaat specifiek met deze speciale scholen samenwerken.
De leerlingen die worden aangemeld door deze VO-scholen kunnen gedrags- en/of psychische stoornissen hebben. Denk hierbij aan Autisme, ADHD, gedragsproblemen, moeite met woede regulatie, een lastige thuissituatie waar sprake kan zijn van multi-problematiek.

We zoeken iemand die deze leerlingen op een pedagogische tactvolle manier kan ondersteunen waarbij je structuur, veiligheid en voorspelbaarheid creëert. Om zo de talenten, competenties (sociale/zelf)redzaamheid en vaardigheden van de leerlingen te ontwikkelen zodat zij een goede start op de middelbare school kunnen maken.

Stagiaire:  “In deze stage werk je met een jong team van professionals. Door de coaching zie je ouders groeien en kinderen worden zelfverzekerder. Je kan echt bijdragen aan de ontwikkeling van anderen.”

Hoe werken we?
Samen met je mede stagiairs vorm je een team waarmee je werkt onder leiding van een teamleider die jouw praktijkbegeleider is. In dit team heb je wekelijks een teamoverleg over de dagelijkse gang van zaken en over de leerlingen en ouders. Daarnaast is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling tijdens intervisie en voortgangsgesprekken. Hierdoor leer je om te kunnen gaan met het geven en ontvangen van feedback.

Wat ga je doen?

  • Samenwerken met diverse scholen. Je onderhoudt het contact met school, OKT, zorgcoördinator, IB’er, mentoren, docenten en andere organisaties in de wijk.
  • Coachingstrajecten opzetten, uitvoeren en analyseren (in groepsverband en individueel)
  • Daarnaast is er altijd plek om eigen initiatieven bespreekbaar te maken en op te zetten.
  • Ouderbijeenkomsten opzetten en uitvoeren.

Wat bieden wij?

  • Een uitdagende en veelzijdige stage waarin veel ruimte is voor initiatief en jouw professionele ontwikkeling.
  • We bieden trainingen en begeleiding, in een dynamische en betrokken leeromgeving.
  • Je krijgt onkostenvergoeding van €150,- per maand bij een werkweek van 32 uur. 24 of 28 uur stage lopen is ook mogelijk.
  • Stagedagen: doordeweeks.

Wat vragen we van je?

  • Je bent: flexibel, zelfstandig, nieuwsgierig, een teamplayer en een doorzetter.
  • Je beschikt over: pedagogisch inzicht, positieve opvoedingsvaardigheden, een nieuwsgierige houding en een aanpakkersmentaliteit.

Studenten over hun stage

Enthousiast geworden?
Stuur dan je sollicitatiebrief en cv naar Leontien Emmen: stage@weekendacademie.nl.
Voor eventuele vragen kun je bellen naar nummer 020-3316046.