We hebben momenteel 2 vacatures:

Coördinator Jongerenprogramma, 26-30 uur per week

Coördinator OBA project, 20-24 uur per week

—-

 

Coördinator Jongerenprogramma, 26-30 uur per week

Reageren tot donderdag 19 september.

 

Kun jij (groepen) jongeren begeleiden, motiveren en uitdagen?

Ben je een aanpakker, sta je stevig in je schoenen en kun je goed organiseren?

Wil jij deel uitmaken van een organisatie die zich inzet om jongeren gelijke kansen te geven in het onderwijs en in de samenleving? 

Dan zoekt de Weekend Academie jou! Voor onze jongerenprogramma’s in Nieuw West en Westerpark zijn we op zoek naar een coördinator. De jongerenprogramma’s in deze wijken zijn op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag.

 

Jongerenprogramma

Wekelijks komen er tussen de 25 en 50 jongeren uit groep 7 en 8 naar onze vestigingen. Het programma bestaat uit drie delen. Het eerste deel gericht is op het vergroten van de studievaardigheden van de kinderen. Het tweede deel wordt gevuld met thema workshops, gericht op talentontwikkeling, beroepsoriëntatie en sociale vaardigheden. Denk aan een complimentenspel, een eigen bedrijf opzetten of discussiëren over een actueel onderwerp. Het derde deel bestaat uit sport en spel. Regelmatig komen er gastsprekers een workshop geven of ga je met de groep op excursie.

De kinderen worden door eerste- en tweedejaars studenten begeleid. Een derdejaars student is jouw assistent-coördinator. Samen zorgen jullie voor een goed draaiende vestiging. 

 

Taken / verantwoordelijkheden

 • je bereidt de programma’s op locatie voor, voert ze uit en evalueert
 • je draagt verantwoordelijkheid voor de pedagogische sfeer en de kwaliteit van de uitvoering van het programma’s;
 • je weet een positieve benadering neer te zetten en uit te dragen; 
 • je bent verantwoordelijk voor de werving van jongeren;
 • je bent het aanspreekpunt voor ouders en betrekt hen bij het programma van hun kind
 • je onderhoudt contact met de contactpersoon van de vestiging, scholen en andere professionals in de wijk en bent verantwoordelijk voor alle communicatie
 • je geeft stagebegeleiding aan de stagiairs die op de vestigingen stage lopen; 
 • je draagt zorg voor een volledige en inzichtelijke administratie;
 • je bent verantwoordelijk voor afstemming van je werkzaamheden met het hoofdkantoor of je leidinggevende
 • je werkt en leert actief samen met collega’s binnen de Weekend Academie

 

Wat bieden wij jou?

Een zelfstandige baan met veel afwisseling. Je werkt in een inspirerende en informele werkomgeving met ongeveer twintig gedreven collega’s die hart hebben voor jongeren en onderwijs.

Een salaris ingeschaald in schaal 6 van de CAO Sociaal Werk, afhankelijk van je ervaring. Aanstelling vindt plaats op basis van een jaarcontract, met uitzicht op een verlenging voor een bepaalde tijd. 

Het is een functie van 26 tot 30 uur per week. De werkmomenten zijn in ieder geval op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag. In de schoolvakanties ben je vrij.

 

Wat bied jij ons?      

 • Een (net) afgeronde HBO-opleiding in het sociaal domein (bijvoorbeeld SPH, Pedagogiek of toegepaste psychologie)
 • Affiniteit met de doelgroep van de Weekend Academie: jongeren en hun ouders
 • Affiniteit met studiebegeleiding of andere onderwijsactiviteiten of -ondersteuning 
 • Inspirerend teamwork, positief en oplossingsgericht, wat het beste in mensen boven haalt
 • Organisatorische en coördinerende kwaliteiten
 • Goede communicatieve vaardigheden

De startdatum is zo spoedig mogelijk, in overleg.

De procedure

Meer informatie over de Weekend Academie vind je op de website. Neem met vragen over de functie contact op met Ietje Melis, Manager Talentenprogramma en HR van de Weekend Academie via 06-17908443 (ma-do). 

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk woensdag 18 september naar ietje.melis@weekendacademie.nl 

De gesprekken vinden plaats op dinsdagochtend 24 september, en een eventueel tweede gesprek in week 39 of 40.

—–

Coördinator OBA project, 20-24 uur per week

Reageren tot donderdag 19 september

 

Kun jij jongeren motiveren en uitdagen?

Kun je methodisch denken en heb je affiniteit met ontwikkelen en verbeteren?

Wil jij deel uitmaken van een organisatie die zich inzet om jongeren gelijke kansen te geven in het onderwijs en in de samenleving? 

Dan zoekt de Weekend Academie jou! Voor het OBA project zijn we op zoek naar een coördinator die het jongerenprogramma in de OBA-vestiging in Reigersbos (Zuid Oost) en De Banne (Noord) wil neerzetten en de methodiek van het OBA project verder wil ontwikkelen.

 

OBA jongerenprogramma

Op elke vestiging wordt op twee middagen in de week studiebegeleiding aangeboden. De OBA is dan voor een groep van maximaal 15 jongeren uit de onderbouw van het VO een rustige plek waar ze ‘leren leren’. Onder begeleiding van een professionele kracht vanuit de Weekend Academie (WA), jij, en van HBO-studenten werken ze aan hun studievaardigheden. Onze uitgangspunten bij deze aanpak zijn het versterken van de growth mindset en het versterken van de executieve functies die onder andere zorgen voor efficiënt en doelgericht gedrag. De zelfredzaamheid in het leren van jongeren wordt vergroot door het ervaren van positieve leerervaringen zonder dwang en drang.

 

Ontwikkeling OBA project

Het project is nieuw en heeft een pilotjaar achter de rug. De doelen van het OBA project zijn kansenongelijkheid verkleinen, leren leren en positieve leerervaringen opdoen. Ouderbetrokkenheid en peer-to-peer learning zijn daarbij belangrijk.

Bij de studiebegeleiding worden leerstrategieën en executieve functies aangeleerd. Daarnaast is voor dit project een gesprekskaart ontwikkeld: de Beter Leren – kaart. De inzet van deze hulpmiddelen moet in het komende, tweede projectjaar versterkt en doorontwikkeld worden. 

 

Taken / verantwoordelijkheden

 • je bereidt de programma’s op locatie voor, voert ze uit en evalueert
 • je draagt verantwoordelijkheid voor de pedagogische sfeer en de kwaliteit van de uitvoering van het programma’s;
 • je weet een positieve benadering neer te zetten en uit te dragen; 
 • je bent verantwoordelijk voor de werving van jongeren;
 • je bent het aanspreekpunt voor ouders en betrekt hen bij het programma van hun kind
 • je onderhoudt contact met de contactpersoon van de vestiging, scholen en andere professionals in de wijk en bent verantwoordelijk voor alle communicatie
 • je geeft stagebegeleiding aan de stagiairs die op de vestigingen stage lopen; 
 • je draagt zorg voor een volledige en inzichtelijke administratie;
 • je bent verantwoordelijk voor afstemming van je werkzaamheden met het hoofdkantoor of je leidinggevende.
 • je draagt zorg voor het initiëren, ontwikkelen en implementeren van innovaties binnen dit project en het verder ontwikkelen van de methodische ondersteuning.
 • je werkt en leert actief samen met collega’s binnen de Weekend Academie

 

Wat bieden wij jou?

Een zelfstandige baan met veel afwisseling. Je werkt in een inspirerende en informele werkomgeving met ongeveer twintig gedreven collega’s die hart hebben voor jongeren en onderwijs.

Een salaris ingeschaald in schaal 6 of begin schaal 7 van de CAO Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening), afhankelijk van je ervaring. Aanstelling vindt plaats op basis van een jaarcontract, met uitzicht op een verlenging voor een bepaalde tijd. 

 

Wat bied jij ons?      

 • Afgeronde HBO-opleiding in het sociaal domein (bijvoorbeeld SPH, Pedagogiek of toegepaste psychologie)
 • Affiniteit met de doelgroep van de Weekend Academie: jongeren en hun ouders
 • Affiniteit met studiebegeleiding of andere onderwijsactiviteiten of -ondersteuning 
 • Inspirerend teamwork, positief en oplossingsgericht, wat het beste in mensen boven haalt
 • Organisatorische en coördinerende kwaliteiten
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Je hebt kennis en kunde op het gebied van methodisch handelen

Het is een functie van 20 tot 24 uur per week. De werkmomenten zijn in ieder geval op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. In de schoolvakanties ben je vrij. 

De startdatum is zo spoedig mogelijk, in overleg.

 

De procedure

Meer informatie over de Weekend Academie vind je op de website. Neem met vragen over de functie contact op met Ietje Melis, Manager Talentenprogramma en HR van de Weekend Academie via 06-17908443 (ma-do). 

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk woensdag 18 september naar ietje.melis@weekendacademie.nl 

De gesprekken vinden plaats op maandag 23 september, en een eventueel tweede gesprek in week 39 of 40.

 

—–

Open Sollicitaties

Wij staan altijd open voor gemotiveerde stagiairs en vrijwilligers. Voor stage-vacatures kijk onder het kopje ‘stagiairs’.
Wil je graag vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld je eigen groepje leerlingen begeleiden op een vestiging? Neem dan contact op met Mabel Konadu: mabel@weekendacademie.nl