De Weekend Academie is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft daarmee de ANBI-status.anbi-logo1

De Weekend Academie bestaat uit een gedreven team van medewerkers, stagiairs en vrijwilligers die zich inzetten om onze leerlingen en ouders de best mogelijke begeleiding te bieden en hen te helpen het beste uit zichzelf te halen.

Het dagelijks management van de organisatie bestaat uit de directeur, het Hoofd Weekend Academie, het Hoofd Gezinscoaching en de curriculumcoördinator/fondsenwerver. Daarnaast zijn op kantoor een administratief medewerker, een programmacoördinator en een coördinator stagiairs & vrijwilligers werkzaam. Andere betaalde medewerkers zijn de vestigingscoördinatoren, de teamleider Gezinscoaching, teamleider Ontdek je nieuwe wereld en een projectleider en projectcoördinatoren Ouderbetrokkenheid & Schoolsucces.

De Weekend Academie is een dynamische organisatie, met groeimogelijkheden, ruimte voor ontwikkeling en eigen initiatief. De Weekend Academie hanteert een gematigd salarisbeleid, op basis van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Bestuur

Het bestuur van de Weekend Academie bestaat uit 4 leden:

 • Kerim Duman, voorzitter
 • Alper Bulduk, penningmeester
 • Cees Meeuwsen, secretaris
 • Mbarka N’Bir,bestuurslid

Het bestuur ontvangt enkel vergoeding voor gemaakte onkosten.

Raad van Advies

Sinds 2012 denken de leden van de Raad van Advies van de Weekend Academie geheel op vrijwillige basis mee met het management over uitbreiding en doorontwikkeling van de organisatie. De Raad van Advies bestaat uit:

 • Rens van Tilburg, voorzitter
 • Bert Breij
 • Eduard Leutscher
 • Frits Spangenberg
 • Kasper van Noppen
 • Simone Freling
 • Wendela Santberg
 • Arjen Gielen