Missie

Onze missie is gemotiveerde jongeren tussen de 10-18 jaar en hun ouders, activeren bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten en daarmee hun kansen in de maatschappij vergroten.

In 2006 is de Weekend Academie van start gegaan met één vestiging in Amsterdam West. Op dit moment hebben we meer dan 10 vestigingen in Amsterdam West en Nieuw West en drie vestigingen buiten Amsterdam: in Haarlem en Almere. Per vestiging bereiken we wekelijks rond de 75 leerlingen, in totaal 800 leerlingen per week.

In 2013 zijn we onze gezinscoaching gestart. Wij bieden een coachingstraject voor ouders, waarbij de ouder aan het roer staat en de coach ondersteunt waar nodig. Doordat we nieuwe kennis en vaardigheden overdragen, vergroten wij de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van ouders. De coach en de ouder werken samen aan bewustwording, het verkrijgen van nieuwe inzichten en het behalen van successen. Het doel is dat iedere ouder zijn kinderen optimaal steunt en stimuleert in hun ontwikkeling en een rolmodel is voor hen.

Sinds 2017 is De Grote Oversteek erbij gekomen. Hier worden de groep 8 leerlingen voorbereidt op de overstap naar het VO. Door middel van workshops en coaching worden de jongeren zowel in groep 8 als in de brugklas begeleid.

In 2018 is het project Ontdek je nieuwe wereld gericht op nieuwkomerskinderen van start gegaan. De kinderen leren alles over de Nederlandse gebruiken, ontdekken de buurt en maken kennis met allerlei beroepen.

Ontstaansgeschiedenis

Initiatiefnemer van de Weekend Academie is Oguz Dulkadir. Hieronder zijn persoonlijke motivatie:

“Ik heb in 2006 de Weekend Academie opgericht vanuit de gedachte dat ieder kind talent heeft en ieder kind een rolmodel verdient. Ik heb zelf ervaren hoe moeilijk het is om op te groeien zonder rolmodel. Tot mijn zestiende heb ik op het platteland van Turkije gewoond, daarna in Zaandam, waar ik het niet makkelijk had. Ik wilde graag verder leren, maar ik moest naar de schakelklas. Daar kwam ik tussen dertienjarigen terecht en ging ik vier jaar terug in ontwikkeling. Na de schakelklas heb ik allerlei opleidingen gedaan waar ik niets aan vond: elektrotechniek, metaal, administratie. Ik was veel meer geïnteresseerd in sociale vakken dan in techniek. Ik zat opgesloten in mijn milieu. Niemand kon mij de weg wijzen. Tot ik op een dag in de bus naar Amsterdam een jongen ontmoette, die een HBO-opleiding deed in Amsterdam. “Waarom ga je niet ook naar het HBO?” vroeg hij. Dat was een vraag die mijn leven daarna zou veranderen. Ik werd nieuwsgierig en die jongen heeft mij verder op weg geholpen. Ik volgde eerst een jaar lang een intensieve taalcursus en schreef me in voor de Hbo-opleiding pedagogiek. Na het behalen van mijn diploma solliciteerde ik bij Centram, een instelling voor hulp en dienstverlening. Ik werd meteen aangenomen als raadgever in Bos en Lommer. In die functie sprak ik met veel mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Velen bleken te worstelen met de opvoeding van hun kinderen. Zoals elke ouder wilden ze het beste voor hun kind, maar ze konden hen niet helpen met school. 89 procent van die kinderen had destijds na de basisschool al een onderwijsachterstand. Dat lag niet zozeer aan hun capaciteiten als wel aan hun omgeving. De kinderen hadden geen rolmodel en niemand die ze de weg kon wijzen. Hier is mijn plan voor de Weekend Academie geboren. In 2006 opende de eerste Weekend Academie. Ik ben er trots op dat wij inmiddels meer dan 800 kinderen in vier steden huiswerkbegeleiding, beroepsoriëntatie en sportieve activiteiten kunnen aanbieden, met aanvullende ondersteuning voor de ouders.”