Directeur: Oguz Dulkadir
020-3316046
oguz@weekendacademie.nl

Administratief medewerker: Fabienne de Bruin
020-3316046
administratie@weekendacademie.nl

Fondsencoördinator: Liesbeth Schipper
020-3316046
info@weekendacademie.nl

Fondsenwerver bedrijven en particulieren:
Mary-Ann Kamps
06-21574225
mary-ann@weekendacademie.nl


Coördinator stagiairs en vrijwilligers: 
Mabel Konadu
020-3316046
stage@weekendacademie.nl

Hoofd Operationele Zaken: Francien van Uden
020-3316046
francien@weekendacademie.nl

Relatiebeheer: Noor Waardijk
06-28880482
noor@weekendacademie.nl

Programmacoördinator: Babs Broeren
(tevens vertrouwenspersoon)
06-50621214
babs@weekendacademie.nl 

Communicatie: Mary-Ann Kamps
06-21574225
mary-ann@weekendacademie.nl

Teamleiders Ouderbetrokkenheid & Schoolsucces
Lise-Lot Siersema (noord)
liselot@weekendacademie.nl

Lars van Zijl (noord)
lars.weekendacademie@gmail.com

Anne de Haas (west/nieuw-west)
annedehaasweekendacademie@gmail.com

Roxanne Dallmer (west/nieuw-west)
roxannedallmerwa@gmail.com

Ontdek je nieuwe wereld
Basia Miner
basia.weekendacademie@gmail.com