De ‘Grote Oversteek’ is een programma voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders. De startcoaches van de Weekend Academie coachen de leerling en ouders bij de uitdagingen rondom de overstap van primair naar voortgezet onderwijs. De coaching richt zich op het versterken van de succesfactoren op schoolsucces, voor de groep kinderen voor wie de overgang van primair naar voortgezet onderwijs een spannende oversteek is.

Wij richten ons specifiek op het bereiken van gezinnen en kinderen uit Amsterdam, die nog weinig kennis hebben van hoe het er aan toegaat op een middelbare school en die nog niet weten wat je allemaal te wachten staat als kind én als ouder. De overstap naar het voortgezet onderwijs is een spannende stap, omdat het schoolniveau bij je moet passen en positieve ondersteuning van ouders, en goed contact met de school, heel belangrijk is. Hoe beter je oversteekt, hoe groter de kans op succes!

De belangrijkste hulpbronnen van kinderen zijn hun ouders, gezin en familie, hun leerkracht en hun vrienden. Met coaching- aan- huis versterken wij ouders in hun bemoedigend ouderschap en stimuleren we hen in hun onderwijsondersteunende gedrag en coachen wij hen in het voeren van toekomstgerichte gesprekken met hun kinderen. Zo wordt de belangrijkste primaire hulpbron van leerlingen versterkt.

Samen met ouders en kind onderzoeken wij de kansen en uitdagingen van de stap naar de middelbare school. Leerlingen en ouders krijgen perspectief op wat hen te wachten staat op de middelbare school, zowel in praktische zin, rondom huiswerk en leren, als in meer abstracte zin. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welke overwegingen bepalend zijn voor de schoolkeuze en -profielkeuze, maar ook welke talenten zij kunnen inzetten of ontwikkelen in hun volgende levensfase.

Partners

Op dit moment werken wij met drie scholen in Amsterdam noord samen; Universum, IKC NoordRijk, de Krijtmolen en SBO Universum.

In Amsterdam west/nieuw-west zijn dit De Kraemerschool, de Joop Westerweelschool, de Osdorpse montessorischool, de Pieter Jelles Troelstraschool, de Immanuelschool, de Noordmansschool, de Slootermeerschool, de Goeman Borgesiusschool en de El Amien2.

Wil je meer weten over het project of op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden? De Weekend Academie werkt graag samen met PO en VO scholen. U kunt voor meer informatie contact opnemen met Noor Waardijk noor@weekendacademie.nl