Stage 1e-jaars

 • Aan de slag met een eigen groepje leerlingen
 • Een prikkelende leeromgeving
 • Ruimte om je eigen talenten in te zetten

Stage 2e-jaars

 • Een enthousiaste en stimulerende leeromgeving
 • Werken volgens de Vreedzame wijk methode
 • Professionele stagebegeleiding

Stage 3e-jaars vestigingscoördinator

 • Leiding geven aan een team binnen een pedagogische setting
 • Adviseren en trainingen geven
 • Intakes doen, school- en oudergesprekken voeren

Stage 3e-jaars coach

 • Coachen van ouders volgens de zevenfasenmethodiek
 • Talenten met ouders (her-)ontdekken
 • Achter de voordeur komen